Privacyverklaring

MeeAnders hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Om je in te schrijven voor onze activiteiten of om je te abonneren op onze nieuwsbrief of onze aankondigingen,  vragen we je je te registreren en ons persoonlijke informatie te bezorgen. Hierbij beperken we ons strikt tot die gegevens die ons in staat stellen  je een goede dienstverlening te garanderen.

Je gegevens worden uitsluitend aangewend voor de verzending van onze nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot deze doelstelling. Je gegevens worden noch uitgeleend, noch verhuurd, noch verkocht aan derden. MeeAnders treft ook de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van je persoonsgegevens.

De berichten die je van ons ontvangt zijn in overeenstemming met de keuze die je hebt aangevinkt bij je inschrijving. Je kan steeds je keuze(s) aanpassen of jezelf uitschrijven via de link die je onderaan elke nieuwsbrief of aankondiging terugvindt.

In overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heb je altijd toegang tot je persoonsgegevens en kan je de juistheid ervan verifiëren. Je hebt ook steeds de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Het volstaat om hierover met ons contact op te nemen.