Over MeeAnders

Geen onheilstijdingen hier… Daarmee worden we al genoeg om de oren geslagen. Niet alleen staan de traditionele en sociale media er bol van, we beginnen het ook aan den lijve te ondervinden en in onze leefomgeving op te merken:  corona & co, depressies en burn-outs, klimaatverstoring, tanende biodiversiteit, scherpe polarisering… stop-stop-stop! 

Mopperen is ons ding niet. In Ranst en omstreken steken we de handen uit de mouwen. Het kan immers ook anders.... kijk maar naar de talrijke burgerinitiatieven die overal uit de grond schieten. Ook in onze gemeente Ranst. Geeft je dat geen hoop op verandering?

Niets doen is voor MeeAnders geen optie

Lang werd ons ingelepeld dat er geen alternatief is voor het huidige economisch en maatschappelijk model. Een economie van eeuwige groei op een eindige planeet. Een maatschappij van winstbejag en concurrentie van allen tegen allen, die onze planeet en onszelf verschroeit. 

Ondertussen zijn sommige politici wakker geschud. De roep van wetenschappers en een gedeelte van de bevolking naar een minder verspillende economie en een meer billijke verdeling van werkdruk en welvaart krijg meer weerklank. Maar machtige belangengroepen blijven halsstarrig weerwerk bieden. Druk van onderuit en lokale voorbeeldinitiatieven zijn broodnodig.

De 25 procent van de hoop

Steun van 25 procent van de bevolking: Volgens onderzoek is dat voldoende om binnen een redelijke termijn een systeemverandering teweeg te brengen. Eén op vier burgers die zich inspireren aan onze intitiatieven om het tij ten goede te keren: dat is haalbaar. Dit hebben we grotendeels zelf in handen. Binnen onze gemeenschappen en sociale kringen kunnen we medeburgers en politiek tonen hoe we onze leefwereld en samenleving ten goede willen en kunnen veranderen. 

In Ranst en wijdere omgeving werken een aantal lokale verenigingen en burgerinitiatieven samen aan verandering binnen het MeeAnders netwerk. Van onderuit en elk vanuit hun eigen invalshoek. Wat drijft hen? Ze willen onze nabije leefomgeving aangenamer, biodiverser en gezonder maken. Ze willen niet enkel leven, maar ook laten leven, met respect voor ieders eigenheid en de natuur. Ze willen de banden tussen burgers aantrekken en nieuwkomers verwelkomen, over alle verschillen heen, door samen te werken en het leven te vieren, samen te creëren en voor elkaar te zorgen, van elkaar te leren en toekomstdromen te delen.

Bekijk ons activiteitenaanbod

Al die invalshoeken samen vormen een gevarieerde mozaïek die uitzicht biedt op een andere wereld, een andere manier van samenleven. Aan die mozaïek kun ook jij je steentje bijdragen.

Ben jij een van de 25 procent?

Contacteer ons en doe mee! 

Lokale verenigingen welkom!

Vindt jouw vereniging zich terug in deze doelstellingen en aanpak? Jullie zijn welkom om aan te sluiten. Op de doorsnede van onze idealen versterken we elkaar vanuit een aantal eenvoudige werkingsprincipes:

  • Het MeeAnders netwerk staat open voor verenigingen die onze doelstellingen en werkingsprocedures onderschrijven m.b.t. samenwerking en het gebruik van de Meeanders website en gemeenschappelijke communicatiemiddelen. 
  • Iedere partner is eigenaar van en verantwoordelijk voor de eigen initiatieven binnen het netwerk.
  • Het staat iedere partner die een initiatief opstart vrij een oproep tot samenwerking te lanceren binnen het netwerk.
  • ….

Onze partners

Neem hieronder een kijkje op de websites van onze partners