Samen

We leven niet alleen in een individualistische cultuur, maar sinds de invoering van mobiele communicatiemiddelen — en in het bijzonder de 'smartphone' — verlopen ook onze contacten met anderen en de buitenwereld in hoge mate virtueel, via sociale media en digitale platformen. MeeAnders 'samen' activiteiten streven ernaar terug authentieke verbinding tussen mensen te creëren door effectief samen dingen te doen, te maken of te ondernemen.

1